Materská škola, Lúky - Vráble

Šťastné slniečka


Počet hlasov

6390

Naším cieľom je motivovať deti predškolského veku a upevňovať v nich pochopenie zmysluplného trávenia voľného času. Aktivity budeme realizovať na školskom dvore, ktorý je dostatočne veľký pre všetky deti z päťtriednej MŠ, ale nie je vybavený potrebným množstvom preliezok a šmýkľaviek pre všetky deti. Tie by sme chceli zabezpečiť aj prostredníctvom grantu Vy vyberáte, my pomáhame.

Máte nejaké otázky? Poradíme Vám
Na stiahnutie

Stiahnuť

Kontakt pre žiadatel'ov o grant

Nadácia Pontis, Radana Deščíková
email: radana.descikova@nadaciapontis.sk

Kontakt pre médiá
Sleduj nás