Evanjelická spojená škola

Malí výskumníci


Počet hlasov

16725

Cieľom projektu Malí výskumníci je prostredníctvom inovatívnych metód vzdelávania s využitím zakúpených učebných pomôcok zvýšiť záujem detí materskej školy o vedecké bádanie v oblasti prírodných vied a jednotlivých prvkov životného prostredia. Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu logického myslenia, podporí rozvoj talentovaných detí a zvýši ich záujmu o životné prostredie a jeho ochranu.

Máte nejaké otázky? Poradíme Vám
Súbory na stiahnutie
Kontakt pre žiadatel'ov o grant

Nadácia Pontis, Daniela Kellerová
email: daniela.kellerova@nadaciapontis.sk

Kontakt pre médiá
Sleduj nás