Minulý ročník

Fakty

Počet prijatých žiadostí

438

Počet všetkých hlasov

3272201

Počet nominovaných projektov

229

Počet víťazných projektov

77
Najvyšší počet hlasov

Správa zariadení sociálnych služieb Nitra

Názov organizácie: Správa zariadení sociálnych služieb Nitra, Názov projektu: Fit park pre všetkých. O projekte: Vybudovanie fit parku v areáli Správy zariadení sociálnych služieb bude slúžiť seniorom, dospelým, mladým ľuďom s hendikepom, ale aj ich rodinným príslušníkom. Prostriedky grantu použijeme na zakúpenie certifikovaných exteriérových fit zariadení. Náš projekt sa zameriava na pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu a starostlivosť o svoje telo, ktorý ovplyvňuje duševnú a sociálnu pohodu. Chceme vytvoriť priestor na zábavu v kombinácii so športom, ktorú ocenia všetky generácie našej komunity.

Príklady

Sample realisations [1 - title]
ZBOROVSKÝ HRAD

Zborovský hrad ponúka veľkú príležitosť na vytvorenie pracovných miest pre nezamestnaných v Bardejovskom okrese. Projektom sa nám podarilo skĺbiť opravu hradu a vznik pracovných miest. V projekte sme sa sústredili na opravu západnej bašty. Staticky sme zabezpečili objekt domurovaním chýbajúcich časti vypadnutého muriva, opravili sme poškodené delové otvory a dverové otvory kde bola veľká časť vypadnutého muriva na východnej strane. V predstihu bolo postavené lešenie kvôli murárskym prácam. Výsledkom je: - oprava bašty /dverové a delové strielne/po turistickej trasy po hrade - vytvorenie dvoch pracovných miest – pozitívna ukážka záchrany pre verejnosť.

Sample realisations [2 - title]
Bavíme sa baseballom

Projekt "Bavíme sa baseballom" bol zameraný na zmysluplné využívanie voľného času a skvalitnenie športového vyžitia detí a mládeže v Trnave a okolí pravidelnými tréningami, rozvíjanie športových zručností detí ako aj zapojenie rodičov do tréningového procesu spolu s deťmi formou tzv. Klinika Family. Náborom nových detí do klubu sa podarilo rozvíjať baseball v Trnave, ako aj rozšíriť ho v povedomí širokej verejnosti. Časť projektu bola venovaná čiastočnej výstavbe nového baseballového areálu, ktorý bude dlhé roky slúžiť športovaniu. Do projektu sa aktívne zapájala mládež klubu, tréneri, ako aj rodičia a to účasťami na tréningoch a zápasoch, či už na Slovensku alebo v zahraničí.

Sample realisations [3 - title]
MLADÍ PRE POVAŽSKÚ

Vďaka grantu z nadácie Tesco sme mohli úspešne splniť náš ciel a to zrealizovať vybudovanie školskej včelnice na 6.ZŠ a tým umožniť vybudovanie prvej včelárskej základnej školy na Slovensku. Vďaka financiám sme mohli spraviť terénne úpravy pod včelnicou, farebne natrieť včelnicu so žiakmi a v bezpečnej vzdialenosti ju oplotiť, vďaka čomu sme zabezpečili včelnicu, a deťom zabránili k priblíženiu ku včelám bez dozoru.

Máte nejaké otázky? Poradíme Vám
Na stiahnutie

Stiahnuť

Kontakt pre žiadatel'ov o grant

Nadácia Pontis, Radana Deščíková
email: radana.descikova@nadaciapontis.sk

Kontakt pre médiá
Sleduj nás