Nájdite projekt vo svojom okolí

Hl'adať

alebo

Zoznam projektov

Zoradiť podľa
Združenie rodičov a priateľov školy pri Obchodnej akadémii v Seredi

4. medzinárodný kontraktačný veľtrh cvičných firiem

Našim cieľom je nadviazanie nových kontaktov medzi cvičnými firmami a získanie informácií pre podnikanie v rámci predmetu cvičná firma. Žiaci si založia firmy, urobia výstavné stánky, kde budú ponúkať svoje výrobky a produkty, viesť obchodné rokovania, uzatvárať fiktívne zmluvy so zákazníkmi. Využijú katalógy, letáky a iné dostupné marketingové nástroje súčasnej doby. Prezentácia firmy prebieha aj formou počítačovej prezentácie - účasť aj zahraničných škôl - podpora konverzácie v cudzom jazyku.

Región 66

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Sládkovičovo Fučikova 434, Pata Nitrianska 243/7, Šaľa Lúčna 711/2

Počet hlasov

8739
Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách

53.Vianočný volejbalový turnaj dievčat a chlapcov

Cieľom projektu je zorganizovať volejbalový turnaj chlapcov a dievčat s medzinárodnou účasťou krajín V4 - Poľsko, Maďarsko, Česko a Ukrajina s dlhoročnou tradíciou. Cieľom 53.ročníka bude zmerať si svoje volejbalové majstrovstvo a podnietiť zdravú športovú rivalitu zúčastnených družstiev, ako aj udržiavať a rozvíjať športové kontakty medzi blízkymi krajinami. Plánovaný počet účastníkov sa odhaduje na 350 súťažiacich, ich trénerov, rozhodcov a organizátorov.

Región 14

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Prešov - Vukov Volgogradská 7/A

Počet hlasov

10425
Základná škola, Kremnica

Aj my môžme pomôcť životnému prostrediu

Hlavným cieľom projektu je nadviazanie na medzinárodný program Globe, ktorý sa zaoberá meraniami ukazovateľov životného prostredia. Projekt je zameraný na prezentáciu získaných výsledkov meraní pre širšiu skupinu žiakov a rodičov na našej škole, pomocou digitálnych technológií. Žiaci sa učia a sledujú merané ukazovatele na chodbách aj počas prestávok. Vzniká tak prirodzená zvedavosť a záujem o ochranu životného prostredia. Financie budú využité na nákup meracích prístrojov a digitálnu techniku.

Región 33

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Turčianske Teplice ul. SNP 203/2027

Počet hlasov

6526
ZOM Prešov

Aj my môžme športovať

Zrealizujeme motivačné boccia stretnutia a budeme pravidelne vykonávať tréningovú činnosť s talentovanou mládežou na ZŠ Prostějovská. Zároveň pripravíme našich športovcov na ďalšiu ligovú sezónu. Projektom chceme motivovať nových záujemcov o bocciu, podporovať zdravý životný štýl, ponúknuť sebarealizáciu pre mladých ľudí s ťažkým telesným postihnutím. Zámerom je osloviť a motivovať komunitu k sebarealizácii a podporiť rozvoj dobrovoľníctva v oblasti pomoci hendikepovaným.

Región 13

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Prešov Košická 6

Počet hlasov

22161
Materská škola, Bodvianska ul.

Aj my sa chceme hrať

Projekt – "Aj my sa chceme hrať" spočíva v postupnom vybavovaní školského dvora v novootvorenej škôlke na Bodvianskej ulici. Vzhľadom na to, že na školskom dvore nie je dostatok herných prvkov, ktoré deťom umožnia rozvíjať si pohybové a motorické schopnosti, zdokonaliť koordináciu, obratnosť a celkovo aktívny pohyb pri každodennom pobyte vonku, zapojili sme sa do projektu a radi by sme doplnili nové herné zostavy.

Región 76

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Šamorín Bratislavská cesta 1199/35D, Podunajské Biskupice Dudvážska 5573 / 1, Bratislava Bieloruská Bieloruská 5196, Bratislava Žitavská Žitavská 5045/5

Počet hlasov

37369
Alchýmia spoločenského života o.z.

Ako sa vyznať v profesii

Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť stredoškolských študentov okresu Spišská Nová Ves o možnostiach štúdia konkrétnych študijných odborov vysokých škôl a následnej možnosti uplatnenia na trhu práce (napr. právo, architektúra, psychológia, technický odbor, medicína, učiteľstvo). Plánujeme diskusie s uplatnenými absolventmi tak aby si študenti vedeli vytvoriť obraz o podmienkach prijatia na daný odbor, charakteristike štúdia, možnostiach uplatnenia, s konkrétnou predstavou o náplni práce.

Región 17

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Stará Ľubovňa Letná 40 , Spišská Belá SNP 2569/9

Počet hlasov

1088
Detský domov Slovenské Nové Mesto

AKTÍVNE PRE ZDRAVIE

Deti z detského domova v Slovenskom Novom Meste sa aktívne zapájajú do súťaží v stolnom tenise po celom Slovensku a umiestňujú sa na popredných miestach. Zaobstaraním exteriérového stolnotenisového stola s príslušenstvom, im chceme dať možnosť sa v tomto športe zdokonaľovať na čerstvom vzduchu. Podporiť tým súťaživosť, vzájomnú súdržnosť a tímovú spoluprácu, viesť ich k efektívnemu využitiu voľného času.

Región 7

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Veľké Kapušany Zoltana Fábryho 1743/3, Kráľovský Chlmec Kapušianska 2771/61

Počet hlasov

3327
Hokejpark o.z.

Amatérska hokejová liga

Cieľ je dopomôcť znevýhodneným skupinám obyvateľstva zažiť pocit naučiť sa korčuľovať a zahrať si hokej s hviezdami aby im tieto idoly ukázali výchovu športom a tak vytvorili určitú predstavu pre mladých ľudí a seniorov pre dosiahnutie životného sna v ktoromkoľvek veku.

Región 39

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Žilina Vlčince Nitrianska ulica 3625, Žilina Košická Košická 3, Žilina Tempo Bernolákova 3268, Varín A. Bernoláka 1065

Počet hlasov

14212
Máte nejaké otázky? Poradíme Vám
Súbory na stiahnutie
Kontakt pre žiadatel'ov o grant

Nadácia Pontis, Daniela Kellerová
email: daniela.kellerova@nadaciapontis.sk

Kontakt pre médiá
Sleduj nás