nájdite projekty vo vašej lokalite

Hľadať

alebo

Zoznam projektov

Zoradiť podľa
Obec Poľný Kesov

... a svetlo večné nech im svieti

Cintorín je miestom posledného odpočinku našich najbližších, mal by teda byť miestom dôstojným a vždy patrične upraveným. Na našom miestnom cintoríne už roky absentuje osvetlenie, ktoré je potrebné počas celého roka ale hlavne počas Sviatku všetkých svätých, kedy je najnavštevovanejší. Zrealizovaním projektu pod názvom " ... a svetlo večné nech im svieti" by sme chceli vybudovať osvetlenie popri existujúcom chodníku vedúceho od vstupnej brány po dom smútku a popri chodníku ku kaplnke.

Región 68

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Nové Zámky Nitrianska cesta 111, Šurany Hviezdoslavova 2/A, Komjatice Dolná 125

Počet hlasov

11592
ZAČNI, Považská Bystrica

2. etapa v budovaní Základnej školy včelárskej

Cieľom nášho projektu je vybudovať pozitívny vzťah nielen k včelárstvu, ale i k životnému prostrediu, v ktorom žijeme. Zvýšenie povedomia medzi verejnosťou, žiakmi i rodičmi školy bude mať za následok objasnenie vzťahov medzi včelami a biodiverzitou, problémom úmrtnosti včiel a potrebou ochrany včiel ako aj ostatného opeľovacieho hmyzu. Hlavným cieľom je zmena vyučovacieho procesu na inovatívny spôsob výučby a získanie manualnýych zručností.

Región 31

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Varín A. Bernoláka 1065, Rajec Smreková 174/8, Považská Bystrica SNP 1911/429

Počet hlasov

40627
SAPIO, občianske združenie

9 klincov II

Cieľom projektu je podpora trávenia voľného času v prírode a na strane druhej upozorniť na činnosť záchranárov, ako aj zvyšovať povedomie o bezpečnosti pri pohybe a pobyte v prírode. Projekt zahŕňa tri hlavné aktivity: úpravu a rekonštrukciu rozprávkového chodníka, symbolické nosičské preteky a rozšírenie rozprávkového chodníka o novú časť „chodník pocitov“.

Región 14

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Prešov - Vukov Volgogradská 7/A, Prešov Košická 6

Počet hlasov

45736
Cesta za domovom, Poprad

Adopt 2017

Formou prednášok v spolupráci s veterinárnymi lekármi, by sme chceli pozornosť žiakov základných škôl v našom regióne upriamiť na dôležitosť správneho zaobchádzania so zvieratami, oboznámiť ich s trestnosťou týrania zvierat a nevhodnosťou takého správania. Prednášky by mali byť vzdelávacieho charakteru s cieľom budovania povedomia mládeže o potrebe pomoci bezbranným zvieratám a ich správnej výchove, celoživotnej starostlivosti a predovšetkým zodpovednosti za živé zvieratá.

Región 10

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Poprad Podtatranská Podtatranska ul. 4931, Poprad Teplická cesta 3, Poprad OC Forum Námestie sv.Egídia

Počet hlasov

34740
ZOM Prešov

Aj my môžme športovať

Dvojdňový turnaj BOCCIA LIGA - celoslovenské ligové kolá na ZŠ Mukačevská, turnaj pre všetkých BOCCIA OPEN a zábavný duel pre verejnosť BOCCIA DUEL MAX. Projektom budeme motivovať nových záujemcov o bocciu, podporovať zdravý životný štýl a ponúkať sebarealizáciu pre mladých ľudí s ťažkým telesným postihnutím. Zámerom je osloviť a motivovať komunitu k sebarealizácii a podporiť rozvoj dobrovoľníctva v oblasti pomoci hendikepovaným.

Región 14

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Prešov - Vukov Volgogradská 7/A, Prešov Košická 6

Počet hlasov

42314
OZ Nezábudka

Aj my potrebujeme komunikovať

Cieľom projektu je získať pre deti prístup k multimediálnemu programu určenému na rozvíjanie komunikačných schopností. Program ponúka aj úlohy určené na rozvíjanie sluchovej diskriminácie slov a hlások, ako aj úlohy na porozumenie počutého textu a jeho reprodukciu. Pre deti s akýmkoľvek mentálnym postihnutím, či narušením komunikačných schopností ide o zručnosti, ktoré je potrebné aktívne rozvíjať, aby boli schopní plnohodnotnej komunikácie.

Región 26

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Dolný Kubín Aleja Slobody 2686

Počet hlasov

5141
Materská škola, Kríková 20, Bratislava

Aj my sa chceme hrať

Projekt Aj my sa chceme hrať spočíva v postupnom vybavovaní školského dvora v novovznikajúcom elokovanom pracovisku materskej školy. Vzhľadom k tomu, že školský dvor je prázdny, plánujeme zakúpiť nové herné prvky, ktoré aj deťom navštevujúcim elokované pracovisko umožnia rozvíjať si pohybové a motorické schopnosti, zdokonaliť koordináciu, obratnosť a celkovo aktívny pohyb pri každodennom pobyte vonku.

Región 71

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Podunajské Biskupice Dudvážska 5573 / 1, Bratislava Bieloruská Bieloruská 5196, Bratislava Žitavská Žitavská 5045/5

Počet hlasov

29991
Alchýmia spoločenského života o.z.

Ako sa vyznať v profesii

Hlavným zámerom projektu je zvýšiť informovanosť stredoškolských študentov okresu Spišská Nová Ves o možnostiach štúdia konkrétnych študijných odborov vysokých škôl a následnej možnosti uplatnenia na trhu práce. Plánované sú diskusné stretnutia s uplatnenými absolventmi vybraných odborov. Na základe nich by si študenti mali vytvoriť obraz o podmienkach prijatia na daný odbor, charakteristike štúdia a možnostiach uplatnenia s konkrétnou predstavou o náplni práce.

Región 11

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Spišská Nová Ves Medza 3459/15, Smižany Tatranská ulica 1507/103

Počet hlasov

8211
Máte nejaké otázky? Poradíme Vám
Súbory na stiahnutie

Stiahnuť

Kontakt pre žiadatel'ov o grant

Nadácia Pontis, Radana Deščíková
email: radana.descikova@nadaciapontis.sk

Kontakt pre médiá
Sleduj nás