Find your local projects

Hľadať

alebo

Zoznam projektov

Zoradiť podľa
Detský domov Slovenské Nové Mesto

,,AKTÍVNE PRE ZDRAVIE

Deti z detského domova v Slovenskom Novom Meste sa aktívne zapájajú do súťaží v stolnom tenise po celom Slovensku a umiestňujú sa na popredných miestach. Zaobstaraním exteriérového stolnotenisového stola s príslušenstvom, im chceme dať možnosť sa v tomto športe zdokonaľovať na čerstvom vzduchu. Podporiť tým súťaživosť, vzájomnú súdržnosť a tímovú spoluprácu, viesť ich k efektívnemu využitiu voľného času.

Región 7

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Veľké Kapušany Zoltana Fábryho 1743/3, Kráľovský Chlmec Kapušianska 2771/61

Počet hlasov

0
Zariadenie sociálnych služieb ,,Borinka

,,Oddychová zóna

Prostredníctvom tohto projektu máme v úmysle pokračovať v búraní bariér a tak zabezpečiť viac miesta na oddych nie len pre našich 160 prijímateľov sociálnej služby, ale aj pre ľudí z okolia, ktorí majú voľný prístup do týchto priestorov. Sú to mamičky s deťmi, seniori, mládež a deti zo Spojenej školy internátnej v Nitre. Cieľom nášho projektu je dobudovanie a zveľadenie priestoru na opekanie a sprístupniť ho aj ľuďom na vozíku. Chceme ho rozšíriť a doplniť o kvetináče s popínavými kvetmi .

Región 55

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Nitra Štefánikova tr. 48, Nitra Bratislavská 2009/5

Počet hlasov

0
Združenie rodičov a priateľov školy pri Obchodnej akadémii v Seredi

4. medzinárodný kontraktačný veľtrh cvičných firiem

Našim cieľom je nadviazanie nových kontaktov medzi cvičnými firmami a získanie informácií pre podnikanie v rámci predmetu cvičná firma. Žiaci si založia firmy, urobia výstavné stánky, kde budú ponúkať svoje výrobky a produkty, viesť obchodné rokovania, uzatvárať fiktívne zmluvy so zákazníkmi. Využijú katalógy, letáky a iné dostupné marketingové nástroje súčasnej doby. Prezentácia firmy prebieha aj formou počítačovej prezentácie - účasť aj zahraničných škôl - podpora konverzácie v cudzom jazyku.

Región 66

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Sládkovičovo Fučikova 434, Pata Nitrianska 243/7, Šaľa Lúčna 711/2

Počet hlasov

0
Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách

53.Vianočný volejbalový turnaj dievčat a chlapcov

Cieľom projektu je zorganizovať volejbalový turnaj chlapcov a dievčat s medzinárodnou účasťou krajín V4 - Poľsko, Maďarsko, Česko a Ukrajina s dlhoročnou tradíciou. Cieľom 53.ročníka bude zmerať si svoje volejbalové majstrovstvo a podnietiť zdravú športovú rivalitu zúčastnených družstiev, ako aj udržiavať a rozvíjať športové kontakty medzi blízkymi krajinami. Plánovaný počet účastníkov sa odhaduje na 350 súťažiacich, ich trénerov, rozhodcov a organizátorov.

Región 14

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Prešov - Vukov Volgogradská 7/A

Počet hlasov

0
Základná škola, Kremnica

Aj my môžme pomôcť životnému prostrediu

Hlavným cieľom projektu je nadviazanie na medzinárodný program Globe, ktorý sa zaoberá meraniami ukazovateľov životného prostredia. Projekt je zameraný na prezentáciu získaných výsledkov meraní pre širšiu skupinu žiakov a rodičov na našej škole, pomocou digitálnych technológií. Žiaci sa učia a sledujú merané ukazovatele na chodbách aj počas prestávok. Vzniká tak prirodzená zvedavosť a záujem o ochranu životného prostredia. Financie budú využité na nákup meracích prístrojov a digitálnu techniku.

Región 33

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Turčianske Teplice ul. SNP 203/2027

Počet hlasov

0
ZOM Prešov

Aj my môžme športovať

Zrealizujeme motivačné boccia stretnutia a budeme pravidelne vykonávať tréningovú činnosť s talentovanou mládežou na ZŠ Prostějovská. Zároveň pripravíme našich športovcov na ďalšiu ligovú sezónu. Projektom chceme motivovať nových záujemcov o bocciu, podporovať zdravý životný štýl, ponúknuť sebarealizáciu pre mladých ľudí s ťažkým telesným postihnutím. Zámerom je osloviť a motivovať komunitu k sebarealizácii a podporiť rozvoj dobrovoľníctva v oblasti pomoci hendikepovaným.

Región 13

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Prešov Košická 6, Prešov Nám. Legionárov 1

Počet hlasov

0
Materská škola, Bodvianska ul.

Aj my sa chceme hrať

Projekt – "Aj my sa chceme hrať" spočíva v postupnom vybavovaní školského dvora v novootvorenej škôlke na Bodvianskej ulici. Vzhľadom na to, že na školskom dvore nie je dostatok herných prvkov, ktoré deťom umožnia rozvíjať si pohybové a motorické schopnosti, zdokonaliť koordináciu, obratnosť a celkovo aktívny pohyb pri každodennom pobyte vonku, zapojili sme sa do projektu a radi by sme doplnili nové herné zostavy.

Región 76

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Šamorín Bratislavská cesta 1199/35D, Podunajské Biskupice Dudvážska 5573 / 1, Bratislava Bieloruská Bieloruská 5196, Bratislava Žitavská Žitavská 5045/5

Počet hlasov

0
Alchýmia spoločenského života o.z.

Ako sa vyznať v profesii

Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť stredoškolských študentov okresu Spišská Nová Ves o možnostiach štúdia konkrétnych študijných odborov vysokých škôl a následnej možnosti uplatnenia na trhu práce (napr. právo, architektúra, psychológia, technický odbor, medicína, učiteľstvo). Plánujeme diskusie s uplatnenými absolventmi tak aby si študenti vedeli vytvoriť obraz o podmienkach prijatia na daný odbor, charakteristike štúdia, možnostiach uplatnenia, s konkrétnou predstavou o náplni práce.

Región 17

Za tento projekt môžete hlasovať v obchodoch Tesco: Stará Ľubovňa Letná 40 , Spišská Belá SNP 2569/9

Počet hlasov

0
Máte nejaké otázky? Poradíme Vám
Súbory na stiahnutie
Kontakt pre žiadateľov o grant

Nadácia Pontis, Radana Deščíková
email: radana.descikova@nadaciapontis.sk

Kontakt pre médiá
Sleduj nás